January 31

Når Gud tar over

Når Gud tar over

Jeg lukker øynene og lar den Hellige Ånd komme over meg. Jeg lar Gud overta alt. Det er ikke mitt, det er Gud sitt. Det er heller ikke mitt å bære. Gud bærer. 

"Og alt det dere ber om når dere der, det skal dere få hvis dere tror."

Matteus 21:22 er en av mine favoritter. Skal jeg gå inn i manifestering med Gud? Nei det er ikke klart, men vi nærmer oss temaet. Jeg stoler på Gud, jeg lar Gud overta livet mitt. Blir det verre eller bedre? Jeg tenker det blir helt magisk, enda mer enn noen gang! 

«Samskape med Gud» kommer til meg. Jeg utfører Guds plan, det Gud ønsker jeg skal gjøre hver dag. Gud kan fikse alt! Det er det spennende og mirakuløse. Når Gud overtar så skjer helt utrolig hendelser og livet løser seg på uventede måter, i perfekt timing. 

Jeg minnes på at det ikke handler om hva jeg gjør men hvem jeg er, men at og handlingene kommer som en naturlig del av hvem jeg er. Det er ikke jeg som bestemmer hva som skal bli suksess, men Gud. 

Å be, tro, stole på, ta imot veiledning, utføre, få mer kunnskap, visdom, dedikere meg til Gud, og fortelle andre om Gud, følge Guds plan - virkelig la Gud ta over - det er fantastisk! 

Vi kan alltid tenke at vi kan gjøre mer, bli mer, men vi er der vi skal være nå. Hvis vi ikke er fornøyde med der vi er så kan vi gå raskere om vi vil. Alt er mulig. Vi kan gå dypere inn i læringen på det Gud vil vi skal lære før vi går videre, så muligens vi lærer raskere. 

Dette er hvem vi er, og vil vi gjøre endringer så legg frem svakhetene for Gud - som Gud selvfølgelig allerede vet om. Bare gjør Gud oppmerksom på at du vil jobbe med dem. 

Jeg ba om hjelp til gjennombrudd, og har gått «all in» i det. På en dag har det kommet så mange beskjeder i forskjellige former fra flere mennesker at jeg bare smiler og tenker: Takk Gud, du er kreativ i din læring av meg. 

Jeg ber om å få noe for dagen i dag, som skal deles.  Forvaltere av penger og banker som raser. Et bilde av mennesker som bekymrer seg for sin økonomi og hvordan det skal gå dem. Når mennesker setter penger først, vil det gå ille. Når mennesker setter Gud først, vil det gå bra. 

Dette er tiden for å høste det du har sådd. Har du ikke sådd, så start med å så. Har du sådd lite, så så mer. Det er en misforståelse å samle alt til sitt eget, samtidig som kunnskapen skal brukes til å gjøre gode valg i denne tiden. 

Husk at du kan høste andre steder enn der du har sådd. Vær åpen for å motta fra andre steder. Din godhet vil gi det du er ment å få. Bruk dine talenter, be og om å se eller motta nådegave om mulig. Bruk din nådegave(r). 

Når systemet endres så er det best og vite veien du skal gå. Mennesket kan ikke se hva som vil skje i detalj, men vi kan lytte til de som vi ledes til å lytte til. Vær oppmerksom på, om dette er Guds tjenere eller ondskapens tjenere. 

Veien er Guds vei, den smale vei, samtidig en vei uten bekymring men med å stole på at Gud tar vare på sine barn, slik en god far gjør. Noen spør om hvor det er smart å sette sine penger, og igjen - ved å lytte til veiledning, og være klar over hvor veiledningen kommer fra, vil det ligge en fred over dine gjerninger. 

Enorme mengder mennesker vil nå bekymre seg over penger. Handlinger som vil sjokkere oss vil vi se. Visdommen er å be om visdom til hva hvert enkelt menneske skal foreta seg. Første steget er å gå til Gud hvis en ikke har gjort det allerede. Andre steget er å se hvem en er, og hvordan en tenker og handler - er det ut fra Gud eller fra menneskeskapt frykt? 

Gud kommer med mirakler. Gud kommer gjerne fra en uventet retning hvor vi minst forventer det. Hvis vi tillater Gud å overta alt for oss, også pengesystemet - og økonomien vår, og la Gud få vise sine mirakler - vil vi kunne oppleve en ny tid også økononomisk, selv om det ser motsatt ut nå i verden. 

Overgi din økonomi til Gud. Gud fikser det! Ikke ligg våkne på natten og tenk på hvordan du skal løse utfordringene som verden viser. La Gud få ordne opp. Det nytter ikke å mase på Gud tidsmessig. Gå heller inn i deg selv og søk etter om du har noen «hull», om du har tro, tillit, stoler på at Gud tar det, ikke legger hele din bekymring i din økonomi eller verdensøkonomien. 

«Ja det er lett å si, men fakta er…» Verden skapes nå som en verden i frykt på mange områder, også økonomi. Søk til Bibelen og se hva som står der. Velger du å gå med tro, overgi livet til Gud, så vil det gå deg godt. Du vil oppleve mirakler, på tross av hva som skjer i verden og som kan påvirke deg og ditt liv. Det er tid for å høste. 

Jeg avslutter med å si ja takk til Neiden i dag. Jeg vet ikke hva jeg sier ja til, bare at det er Neiden på en eller annen måte. Profeten Jeremia dukker opp. «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp.»  Jeremia 29:11 

[Oslo, 31.januar 2024] 

Donasjon

For deg som har lyst å gi

Hjertelig velkommen kjære deg til min side.  Jeg ber om at det jeg skaper vil gi deg noe til ditt liv i tiden du lever i nå. 

Ønsker du å gi en donasjon er du hjertelig velkommen til det:

Vipps: 415 85 226 

Konto: 1607 19 47975 

Paypal/kort: Doner med Paypal eller Kort 

Tusen takk kjære deg 💜

Iisa Mari Persen 

Du kan nå få tilgang til mitt 4 timers online event som heter "DRØMMELIVET MED GUD" Vi kan sammen skape veien for 2024! Eventet er donasjonsbasert, så du gir det du vil. I dette eventet vil jeg dele helheten av det jeg har brukt store deler av livet til med å hjelpe andre til å transformere livet. Forskjelen nå er at jeg setter Gud først, og eventet vil være preget av det. Jeg kan ikke gi noen det nest beste, jeg vil dedikere meg til å gi det aller beste jeg kan - alltid! 

 https://www.iimami.com/drommelivet-med-gud/ Tags


Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}